ใบความรู้ 4 เครื่องวัดไฟฟ้า

 

 

§ หน้าหลัก § เกี่ยวกับผู้จัดทำ § กระทรวงศึกษาธิการ § หนังสือดี §
เครื่องวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
1. โครงสร้างมิเตอร์ไฟตรง
2. แอมมิเตอร์ไฟตรงและวิธีวัดค่า
3. โวลต์มิเตอร์ไฟตรงและวิธีวัดค่า
4. หลักการทำงานของมิเตอร์ไฟสลับ
5. ชนิดมิเตอร์ไฟสลับและวิธีวัดค่า
6. โอห์มมิเตอร์และวิธีวัดค่า
7. มัลติมิเตอร์
8. การนำมัลติมิเตอร์ไปใช้งาน
9. ดิจิตอลมัลติมิเตอร์
10. วัตต์มิเตอร์และวัตต์อาวร์มิเตอร์
11. ออสซิลโลสโคป
12. เครื่องกำเนิดสัญญาณไฟฟ้า
13. ความคลาดเคลื่อนในการวัด
แบบทดสอบ
1. โครงสร้างมิเตอร์ไฟตรง
2. แอมมิเตอร์ไฟตรงและวิธีวัดค่า
3. โวลต์มิเตอร์ไฟตรงและวิธีวัดค่า
4. หลักการทำงานของมิเตอร์ไฟสลับ
5. ชนิดมิเตอร์ไฟสลับและวิธีวัดค่า
6. โอห์มมิเตอร์และวิธีวัดค่า
7. มัลติมิเตอร์
8. การนำมัลติมิเตอร์ไปใช้งาน
9. ดิจิตอลมัลติมิเตอร์
10. วัตต์มิเตอร์และวัตต์อาวร์มิเตอร์
11. ออสซิลโลสโคป
12. เครื่องกำเนิดสัญญาณไฟฟ้า
13. ความคลาดเคลื่อนในการวัด

ใบความรู้ที่ 4

หลักการทำงานของมิเตอร์ไฟสลับ

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ หรือทำด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทำการเผยแพร่ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ก่อนได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

โดย พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์
โทร 08-6820-4498

E_mail: pansakput@yahoo.com


   สารบัญเนื้อหา
4.1 การแปลงไฟสลับเป็นไฟตรง
4.2 สัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับ
4.3 มิเตอร์ไฟสลับใช้วงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น
4.4 มิเตอร์ไฟสลับใช้วงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น

หาซื้อหนังสือได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ (ศสอ) 89 ถนนมหรรณพ เสาชิงช้า พระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร 02-224-1129, 02-224-1197

หรือซื้อได้ที่ศูนย์จำหน่ายหนังสือ เช่น ร้านหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร์ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ร้านหนังสือแพร่พิทยา ฯลฯ

 

จำนวนคนที่เข้าเยี่ยมชม วิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Free Web Counter
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2549
copyright © 2006 by Pansak Putimanitpong
http://www.bpc.ac.th/
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด