ใบความรู้ แบบทดสอบ

 

 

§ หน้าหลัก § เกี่ยวกับผู้จัดทำ § กระทรวงศึกษาธิการ § หนังสือดี §
ความรู้ในเว็บไซต์นี้ เผยแพร่เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ไม่อนุญาตให้ทำการเผยแพร่ด้วยวิธีใดๆ เพื่อการค้า ก่อนได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ทักทายกันก่อน

         สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณในน้ำใจ ที่ทุกท่านได้ให้ความไว้วางใจในหนังสือของผม โดยนำไปใช้ในการเรียนการสอน และใช้เป็นหนังสืออ้างอิงในการเรียนและการทำผลงานต่างๆ มาโดยตลอด ซึ่งสิ่งนี้เป็นแรงผลักดันและเป็นกำลังใจ ที่ทำให้ผมมีความตั้งใจในการที่จะผลิตผลงานออกมา ให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น และจะยืนหยัดอยู่ในการทำหน้าที่นี้ต่อไปอย่างเต็มความสามารถ
          สิ่งที่ตั้งใจอยากจะทำในช่วงแรกคือการเผยแพร่ความรู้ และการเรียนรู้โดยผ่านทางอินเตอร์เน็ต ที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า E-Leaning เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ความสนใจในการเรียนรู้ เข้ามาค้นคว้าหาข้อมูลได้ โครงสร้างของข้อมูลในเบื้องต้นนี้มีส่วนประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนเนื้อหา(ใบความรู้) แบ่งออกเป็นบทเรียนบทต่างๆ หลายบทเรียน ตามเนื้อหาการเรียนรู้แต่ละรายวิชา ในแต่ละบทเรียนมีเนื้อหารายละเอียดที่จำเป็นใส่ไว้อย่างครบถ้วน ส่วนประเมินผล(แบบทดสอบ) เป็นการทดสอบความรู้ที่ได้จากการเรียนในส่วนเนื้อหา โดยสามารถตรวจสอบคำตอบและตรวจสอบผลคะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบได้ เป็นการประเมินผลตนเองจากการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
          การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในครั้งนี้เป็นเพียงขั้นเริ่มต้น ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาต่อไป และหากได้รับการตอบรับที่ดี ตัวผมเองก็ตั้งใจที่จะทำงานนี้ต่อไปให้ดีที่สุด เพื่อชาวอาชีวะของไทยได้เชิดหน้าชูตา ทัดเทียมประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายทั่วโลก หากมีข้อติชม หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และสร้างสรร ยินดีน้อมรับด้วยความเต็มใจ ส่งคำติชมมาที่ Email:pansakput@yahoo.com หรือโทร.08-6820-4498

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม

พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์
Email:pansakput@yahoo.com
1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคมเบื้องต้น อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
วงจรพัลส์และดิจิตอล ดิจิตอลเบื้องต้น เครื่องเสียง เครื่องรับวิทยุ

พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร โทร 08-6820-4498 E_mail:pansakput@yahoo.com

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 16 ตุลาคม 2549

  จำนวนคนที่เข้าเยี่ยมชม


Free Web Counter
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2549
Copyright © 2006 by Pansak Putimanitpong
http://www.bpc.ac.th/
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด