แบบทดสอบ 1 เครื่องวัดไฟฟ้า

 

 

§ หน้าหลัก § เกี่ยวกับผู้จัดทำ § กระทรวงศึกษาธิการ § หนังสือดี §

แบบทดสอบที่ 1

โครงสร้างมิเตอร์ไฟตรง

คำสั่ง
     1. เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด ทำจุดดำลงในวงกลม
     2. เลือกผิดสามารถเลือกข้อใหม่ได้ตามต้องการ
     3. มีเวลาในการทำแบบทดสอบ 5 นาที

โดย พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์
โทร 08-6820-4498
E_mail: pansakput@yahoo.com

 เริ่มจับเวลาการทดสอบ
เวลาที่ใช้ทดสอบ
เหลือเวลาอีก
ตอนที่ 1 เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ความหมายของมิเตอร์ข้อใดถูกต้อง

อุปกรณ์ช่วยแสดงค่าปริมาณไฟฟ้าต่างๆ ออกมาในรูปการบ่ายเบน
เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้งานเกี่ยวกับการตรวจวัดไฟฟ้า
เครื่องมือวัดปริมาณไฟฟ้า
ถูกทุกข้อ
2. มิเตอร์ชนิดขดลวดเคลื่อนที่จะแสดงผลออกมาในลักษณะใด
เข็มชี้แสดงค่า
ตัวเลขแสดงค่า
แสงสว่างเปลี่ยนแปลง
รูปสัญญาณเปลี่ยนแปลงระดับ
3. กฎมือซ้ายของเฟรมมิ่งใช้ในการหาค่าอะไร
การชักนำสนามแม่เหล็ก
ความต้านทานในการเกิดไฟฟ้า
การเคลื่อนที่ของแม่เหล็กไฟฟ้า
การเกิดเส้นแรงแม่เหล็กรอบตัวนำ
4. ดาร์สันวาล์มิเตอร์เป็นมิเตอร์ชนิดใด
แถบตึงเคลื่อนที่
ขดลวดเคลื่อนที่
แม่เหล็กเคลื่อนที่
แกนเหล็กอ่อนเคลื่อนที่
5. ส่วนใดไม่ถือว่าเป็นส่วนโครงสร้างของดาร์สันวาล์มิเตอร์
สปริง
สเกล
แม่เหล็กถาวร
ขดลวดเคลื่อนที่
6. อาร์เมเจอร์ถูกควบคุมการบ่ายเบนกลับตำแหน่งปกติด้วยอะไร
สปริง
แม่เหล็กถาวร
ขดลวดเคลื่อนที่
เดือยและรองเดือย
7. อาร์เมเจอร์ของมิเตอร์ชนิดห้อยแขวนด้วยแถบตึง ถูกควบคุมการบ่ายเบนกลับตำแหน่งปกติด้วยอะไร
สปริง
แม่เหล็กถาวร
แกนเหล็กอ่อน
แถบโลหะแบน
8. ข้อเสียของมิเตอร์ชนิดห้อยแขวนด้วยแถบตึงข้อใดถูกต้อง
โครงสร้างไม่แข็งแรง
เกิดความคลาดเคลื่อนได้ง่าย
ถูกกระทบกระเทือนแรงๆ ไม่ได้
ไม่สามารถสร้างได้กับอาร์เมเจอร์มีน้ำหนักมากๆ
9. การบ่ายเบนไปของเข็มชี้มิเตอร์ข้อใดถูกต้อง
จำนวนรอบขดลวดเคลื่อนที่น้อยเข็มชี้บ่ายเบนมาก
อำนาจแม่เหล็กถาวรน้อยเข็มชี้บ่ายเบนน้อย
จ่ายแรงดันมากเข็มชี้บ่ายเบนน้อย
จ่ายกระแสน้อยเข็มชี้บ่ายเบนมาก
10. สาเหตุความผิดพลาดที่สำคัญและเกิดมากที่สุดในการใช้มิเตอร์คืออะไร
ตัวผู้วัด
การเสื่อมอายุ
ความร้อนในตัวมิเตอร์
การเสียดสีของส่วนเคลื่อนไหว

ตอนที่ 2 เติมคำลงในช่องว่าง

11. มิเตอร์ไฟฟ้าเป็นผลที่เกิดขึ้นจากหลักการทำงานของ............................( การดูดกัน การผลักกัน )ุ ของสนามแม่เหล็ก
12. มิเตอร์ไฟฟ้าชนิดเข็มชี้ที่นิยมใช้งาน อาศัยหลักการหมุนตัวของ..........................
( ขดลวด แม่เหล็กถาวร )
13. สภาวะการบ่ายเบนของเข็มมิเตอร์ดาร์สันวาล์มิเตอร์ขึ้นอยู่กับ............................
( กระแส ความต้านทาน ) ที่จ่ายให้มิเตอร์
14. ส่วนอาร์เมเจอร์ในโครงสร้างของดาร์สันวาล์มิเตอร์  ทำหน้าที่เป็น..........................( โครงเหล็กอยู่กันที่ ส่วนเคลื่อนที่แสดงค่าการวัด )
15. มิเตอร์ชนิดเข็มชี้แบบที่มีน้ำหนักเบาสามารถใช้งานบนเครื่องบินได้ คือดาร์สันวาล์มิเตอร์ชนิด............................
( ห้อยแขวนด้วยแถบตึง แกนเป็นแม่เหล็ก )


                                           

หน้าแรก หน้าหลัก
 
จำนวนคนที่เข้าเยี่ยมชม วิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Free Web Counter
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2549
copyright © 2006 by Pansak Putimanitpong
http://www.bpc.ac.th/
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด